Honaz Dağı Milli Parkı


1995 yılında milli park ilan edilen ve Denizli ilinin güneydoğusunda yer alan milli park alanı kuzeyde Honaz ilçesi, Karateke, Menteşe Köyü, batıda ise Cankurtaran yerleşmeleri ile sınır oluşturmaktadır. Honaz Dağı 2528 m yüksekliği ile Denizli’nin, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı olup, Toros Dağları’nın batı ucunda yer almaktadır. Kuzey yamaçları Büyük Menderes Nehri’nin sol koluna, güney yamaçları ise Acıpayam Ovası’nın menbası olan Dalaman Çayı havzasına uzanır.

Milli parkın kaynak değerlerinin başında yörenin jeomorfolojik önemi gelir. Honaz Dağı, Ege Bölgesi’nde Periglasiyal ortam şartlarının hüküm sürdüğü az sayıda yerden birisidir. Bu sebeple dağ üzerinde birçok Periglasiyal şartları karakterize eden jeomorfolojik şekil bulunmaktadır. Ana şekil grubu olarak ise yöre horst biçiminde uzanmaktadır. Tektonik ve buzlanma sonucu ise oldukça dik bir görünüm kazanmıştır.

Honaz Dağı Milli Parkı ve civarında 964 bitki türü saptanmış olup, bunun 122’si Türkiye için endemiktir. Dünyada sadece Honaz Dağı’nda yetişen 3 adet bitki türü (ballıbaba, sığırkuyruğu, safran) tespit edilmiştir. Yaban hayatı açısından zenginlik içeren Honaz Dağı Milli Parkı’nda özellikle dağ keçisi yoğun olarak bulunmaktadır. Ayrıca yaban domuzu, tavşan, tilki, porsuk da bulunmaktadır. Honaz Dağı Milli Parkı’nda yerel ismi Dağ Anası olarak bilinen çok zehirli bir yılan türüne de rastlamak mümkündür.